Comunicació

La unitat de Comunicació té per objectiu donar a conèixer la tasca que duu a terme la Diputació de Tarragona i vetllar per la imatge que la institució projecta a l’exterior. Gestiona la relació comunicativa i actua d’intermediària entre la institució i els mitjans de comunicació.

Aquesta unitat, adscrita al Gabinet de Presidència i Planificació,  té  com a funció principal gestionar la informació que genera la Diputació i trametre-la als mitjans de comunicació, fent difusió dels actes, esdeveniments i notícies d’interès relacionades amb la institució, amb la finalitat que arribin al públic en general.

Des de Comunicació, a més,  es coordinen les subvencions destinades a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, escrites majoritàriament en català. L'objectiu és contribuir al foment i consolidació d'aquests mitjans de comunicació de proximitat, que enriqueixen el patrimoni cultural del país. La gestió de la publicitat és una altra de les tasques de Premsa, és a dir, el contacte amb el mitjà de comunicació corresponent, l’enviament de l’original i el control de la seva publicació.

Galeria d'imatges